Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

molkoholic
Prawda boli tylko raz
Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy.
Reposted frommahidevran mahidevran viablueberry blueberry
molkoholic
7398 4eb4
Reposted fromjustMeee justMeee viablueberry blueberry
molkoholic
molkoholic

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viablueberry blueberry

July 08 2015

molkoholic

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle vialivhanna livhanna

June 15 2015

molkoholic
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialugola lugola
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem vialugola lugola
molkoholic
4040 b345
Reposted fromrol rol vialugola lugola
molkoholic
my soul has low battery
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola
molkoholic
8621 8cf0
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viasavor savor
molkoholic
molkoholic
molkoholic
3849 7684 500
Reposted fromovariesoftime ovariesoftime viaflachsen flachsen
7305 fab8
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamr-absentia mr-absentia
molkoholic
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
molkoholic
molkoholic
4866 9a2b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamr-absentia mr-absentia
0418 272e
Reposted fromsimonsayer simonsayer viamr-absentia mr-absentia

June 12 2015

molkoholic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl