Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

molkoholic
Reposted fromcouples couples vialoveya loveya
molkoholic
7229 02b1
Reposted frombanita banita vialoveya loveya
Sponsored post
feedback2020-admin
molkoholic
7865 9c04 500
Reposted fromAgnese Agnese vialoveya loveya
molkoholic
7595 a024
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 vialoveya loveya
molkoholic
8737 23d6
Reposted fromczesc-chce-cie czesc-chce-cie vialoveya loveya
molkoholic
7960 031b
Reposted fromszatatan szatatan vialoveya loveya
molkoholic
molkoholic
8542 4e3e
Reposted fromlikethis likethis vialoveya loveya
3014 4db1
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialoveya loveya
molkoholic
6528 b85f
Reposted fromextraordinaryman extraordinaryman vialoveya loveya
molkoholic
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaszarlotta szarlotta
molkoholic
Reposted frominpassing inpassing viaszarlotta szarlotta
4183 a460
Reposted fromlmn lmn viaszarlotta szarlotta
molkoholic
4613 e6e4
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaszarlotta szarlotta
molkoholic
1244 8891
Reposted fromparkaboy parkaboy viasavor savor
molkoholic
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik viasavor savor
5053 ef6e
molkoholic
6737 2ac1 500
so cute!
by Mario Testino.
molkoholic
1483 e4be
molkoholic
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili Naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...